Stationsinfo: Alvesta station

Stationsinfo.se uppdateras inte

Information om Stationerna har inte uppdaterats sedan 2011 och kan därför vara inaktuell.
Sidan kommer tas bort inom kort. Vi hänvisar därför frågor gällande järnvägsstationen eller buss-, båt- och flygterminalen till respektive förvaltare.
Vi hänvisar till dinstation.se där du hittar information om nästan alla järnvägsstationer i Sverige.

Samtrafiken
zizi.krantz@samtrafiken.se

Kartor – Stationsområde

Alvesta station är belägen vid Järnvägsgatan i stadens centrala delar.

Tåg avgår från två plattformar, vilka nås via gångbro med hiss och rulltrappa.

Länstrafikens bussar avgår från tre hållplatser väster om stationshuset.

Det finns en mötesplats för ledsagarservice utomhus nära vänster hushörn på stationshuset sett från gatusidan, se ledsagarpictogrammet på områdeskartan.