Stationsinfo: Alvesta station

Observera: Stationsinfo.se uppdateras inte! Läs mer här

Kartor – Stationsområde

Alvesta station är belägen vid Järnvägsgatan i stadens centrala delar.

Tåg avgår från två plattformar, vilka nås via gångbro med hiss och rulltrappa.

Länstrafikens bussar avgår från tre hållplatser väster om stationshuset.

Det finns en mötesplats för ledsagarservice utomhus nära vänster hushörn på stationshuset sett från gatusidan, se ledsagarpictogrammet på områdeskartan.