Stationsinfo: Karlstad Centralstation

Stationsinfo.se uppdateras inte

Information om Stationerna har inte uppdaterats sedan 2011 och kan därför vara inaktuell.
Sidan kommer tas bort inom kort. Vi hänvisar därför frågor gällande järnvägsstationen eller buss-, båt- och flygterminalen till respektive förvaltare.
Vi hänvisar till dinstation.se där du hittar information om nästan alla järnvägsstationer i Sverige.

Samtrafiken
zizi.krantz@samtrafiken.se

Kartor – Stationsområde

Karlstad Central är centralt beläget vid Hamngatan.

Plattformarna ligger i nivå med stationshuset och nås utan trappsteg.

Värmlandstrafiks (länstrafikens) bussterminal för landsbygdsbussar ligger ca 400 meter väster om stationen. De flesta linjerna stannar även vid Drottninggatan, ca 200 meter norr om stationen.

De flesta av Karlstadsbuss (stadstrafikens) linjer har hållplats vid Drottninggatan, ca 200 meter norr om stationen.

Det finns en gångtunnel under spåren som förbinder områdena på vardera sidan om spårområdet.

Det finns en mötesplats för ledsagarservice utomhus vid stationshusets västra gavel. Se ledsagarpictogrammet på områdeskartan.