Stationsinfo: Karlstad Centralstation

Observera: Stationsinfo.se uppdateras inte! Läs mer här

Kartor – Stationsområde

Karlstad Central är centralt beläget vid Hamngatan.

Plattformarna ligger i nivå med stationshuset och nås utan trappsteg.

Värmlandstrafiks (länstrafikens) bussterminal för landsbygdsbussar ligger ca 400 meter väster om stationen. De flesta linjerna stannar även vid Drottninggatan, ca 200 meter norr om stationen.

De flesta av Karlstadsbuss (stadstrafikens) linjer har hållplats vid Drottninggatan, ca 200 meter norr om stationen.

Det finns en gångtunnel under spåren som förbinder områdena på vardera sidan om spårområdet.

Det finns en mötesplats för ledsagarservice utomhus vid stationshusets västra gavel. Se ledsagarpictogrammet på områdeskartan.