Stationsinfo: Kil station

Observera: Stationsinfo.se uppdateras inte! Läs mer här

Kartor – Stationsområde

Kil station ligger vid Storgatan i centrala Kil.

Det finns tre plattformar som tåg avgår ifrån. Dessa nås via ett övergångsställe över spåren.

Värmlandstrafiks (länstrafikens) bussar avgår från en hållplats utanför stationshusets entré.

Det finns en mötesplats för ledsagarservice utomhus till höger om stationshusets huvudentré från gatusidan intill taxiangöringen. Se ledsagarpictogrammet på områdeskartan.