Stationsinfo: Lund Centralstation

Stationsinfo.se uppdateras inte

Information om Stationerna har inte uppdaterats sedan 2011 och kan därför vara inaktuell.
Sidan kommer tas bort inom kort. Vi hänvisar därför frågor gällande järnvägsstationen eller buss-, båt- och flygterminalen till respektive förvaltare.
Vi hänvisar till dinstation.se där du hittar information om nästan alla järnvägsstationer i Sverige.

Samtrafiken
zizi.krantz@samtrafiken.se

Kartor – Stationsområde

Lund Central med bussterminal ligger vid Bangatan i stadens centrala delar.

Bussterminalen och stationshuset ligger på den östra sidan om järnvägen. Väster om järnvägen ligger ett sekundärt stationshus (västra station) som innehåller kiosk, restaurang och ett parkeringsgarage.

Den östra plattformen (spår 1) ligger vid stationshuset. Två plattformar ligger mitt i spårområdet och nås via gångtunnel eller gångbro. Den fjärde plattformen (spår 6) ligger i plan med det västra stationshuset.

Det finns två mötesplaser för ledsagarservice utomhus, en till vänster om det västra stationshusets entré vid Västra Stationstorget och en intill det östra stationshuset vid nedgången till spårundergången från Bangatan, se ledsgarsymbolerna på kartan.