Stationsinfo: Lund Centralstation

Observera: Stationsinfo.se uppdateras inte! Läs mer här

Kartor – Stationsområde

Lund Central med bussterminal ligger vid Bangatan i stadens centrala delar.

Bussterminalen och stationshuset ligger på den östra sidan om järnvägen. Väster om järnvägen ligger ett sekundärt stationshus (västra station) som innehåller kiosk, restaurang och ett parkeringsgarage.

Den östra plattformen (spår 1) ligger vid stationshuset. Två plattformar ligger mitt i spårområdet och nås via gångtunnel eller gångbro. Den fjärde plattformen (spår 6) ligger i plan med det västra stationshuset.

Det finns två mötesplaser för ledsagarservice utomhus, en till vänster om det västra stationshusets entré vid Västra Stationstorget och en intill det östra stationshuset vid nedgången till spårundergången från Bangatan, se ledsgarsymbolerna på kartan.