Stationsinfo: Malmö Centralstation

Observera: Stationsinfo.se uppdateras inte! Läs mer här

Kartor – Stationsområde

Malmö Centralstation är belägen norr om stadens centrum. Gångavståndet till Stortorget är ca 400 meter.

Stationen är under fortsatt ombyggnad. 101212 öppnades citytunneln med Malmö nedre central med två nya plattformar med spår 1-4, spår 5-10 finns i den gamla banhallen.

Skånetrafikens (länstrafikens) bussterminal för vissa stadslinjer ligger på Centralplan intill stationsbyggnaden.
Ett flertal regionbussar stannar på Norra Vallgatan söder om kanalen vid järnvägsstationen.

Utomhus finns det en mötesplats för ledsagning till höger om den östra entrén till den höga glashallen från taxiangöringen och en till vänster om stationshusets entré från Skeppsbron.
Se ledsagarpictogrammen på områdeskartan.