Stationsinfo: Göteborg Centralstation

Observera: Stationsinfo.se uppdateras inte! Läs mer här

Kartor – Stationsområde

Göteborg Centralstation och Nils Ericsonterminalen (bussterminalen) ligger centralt belägna i Göteborg.

Drottningtorget, med hållplatser för spårvagnar och stadsbussar, ligger söder om stationshuset. Hållplatsen Nordstan vid Nils Ericsongatan når man via gångväg genom bussterminalbyggnadens södra del.

Köpcentret Nordstan, som ligger väster om stationsbyggnaden, når man via en lång ramp och gångtunnel under Nils Ericsongatan.

Utomhus finns det två mötesplatser för ledsagning, en vid färdtjänst- och handikapparkeringen utanför bussterminalen samt en mellan utgången från stationshuset och spår 2. Se lesagarsymbolerna på kartbilden.