Stationsinfo: Umeå Busstation

Stationsinfo.se uppdateras inte

Information om Stationerna har inte uppdaterats sedan 2011 och kan därför vara inaktuell.
Sidan kommer tas bort inom kort. Vi hänvisar därför frågor gällande järnvägsstationen eller buss-, båt- och flygterminalen till respektive förvaltare.
Vi hänvisar till dinstation.se där du hittar information om nästan alla järnvägsstationer i Sverige.

Samtrafiken
zizi.krantz@samtrafiken.se

Kartor – Terminalområde

Umeå busstation ligger vid Järnvägsallén, mittemot järnvägsstationen, i de norra delarna av stadens centrum.
Stadsbussarnas knutpunkt Vasaplan ligger ca 500 meter söder om busstationen.