Stationsinfo: Umeå Busstation

Observera: Stationsinfo.se uppdateras inte! Läs mer här

Kartor – Terminalområde

Umeå busstation ligger vid Järnvägsallén, mittemot järnvägsstationen, i de norra delarna av stadens centrum.
Stadsbussarnas knutpunkt Vasaplan ligger ca 500 meter söder om busstationen.